CS czeski
PL polski

KONTAKTY

Interreg > KONTAKTY


 

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz
Jiří Horáček - dyrektor
Departament Regionalnej Współpracy  Przygranicznej 
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

 

Osoba do kontaktu: Petr Uzel
tel: +420 224 861 210
e-mail: uzepet@mmr.cz

 

Instytucja Krajowa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Dawid Lasek-  dyrektor
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Chałubińskiego
00-926 Warszawa

 

Osoba do kontaktu: Aneta Kożuchowska
tel: +48 22 501 51 70 
fax:+48 22 501 51 56
e-mail: aneta.kozuchowska@mrr.gov.pl  

 

 

Wspólny Sekreatriat Techniczny
Centrum Rozwoju Regionalnego RCz
Ludmila Navrátilová - kierownik
Jeremenkova 40B
779 00 Olomouc     
tel.+420 587 337 710 
fax.+420 587 337 717    
e-mail: navratilova@crr.cz