CS czeski
PL polski

Projekty zatwierdzone do dofinansowania na 3 posiedzeniu KS

Interreg > PROJEKTY > Projekty zatwierdzone do dofinansowania na 3 posiedzeniu KS


Komitet Sterujący dla Programu INTERREG III A Czechy - Polska,  na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2006 w Kamieniu Śląskim,  zatwierdził do dofinansowania następujące projekty:

 

Tabela projektów zatwierdzonych na  3 posiedzeniu  KS.xls (sešit MS Excel)Tabela projektów zatwierdzonych na 3 posiedzeniu KS.xls

Uwaga: Projekty zostaną ostatecznie zatwierdzone, po przyjęciu protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego