O fondu mikroprojektů

Interreg > Fond mikroprojektů > O fondu mikroprojektů


3.3       Fond mikroprojektů

            Posilování přeshraničních kontaktů obyvatel a institucí poskytujících veřejné služby při realizaci nejmenších projektů programu.

            V rámci oblasti podpory 3.3 bude realizován Fond mikroprojektů v 6 společných euroregionech - Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy. Pro společný Fond mikroprojektů je v programu určeno přes 43 mil. €. Do Fondu mikroprojektů patří menší projekty spolupráce místních společenství, které požadují příspěvek z ERDF od 2 000 do 30 000 €, při max. velikosti projektu do 60 000 €. Projekty s vyšším požadavkem na příspěvek z ERDF musí žádat o podporu v rámci jiných výše uvedených prioritních os a oblastí podpory než 3.3. Tématické
zaměření projektů je stejné jako u ostatních oblastí podpory v programu. Na úrovni žadatelů se ve Fondu mikroprojektů neuplatňuje zásada vedoucího partnera. Více informací najdete na internetových stránkách
jednotlivých euroregionů.

                        ERDF: 43 891 869  EUR