Kontakty

Interreg > Kontakty


Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jiří Horáček
Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Na Příkopě 3-5
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Monika Soboczynska

email: monika.soboczynska@mmr.cz
tel: +420234154219

 

Národní orgán
Ministerstvo regionálního rozvoje PR
Dawid Lasek
Odbor uzemní spolupráce
ul. Chałubińskiego
00-926 Varšava

Kontaktní osoba: Aneta Kożuchowska
email: aneta.kozuchowska@mrr.gov.pl                                      tel: +4822501 51 70
fax.+4822501 51 56

Společný technický sekretariát   
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Společný technický sekretariát
Jeremenkova 40B
779 00 Olomouc     
  
Ludmila Navrátilová - vedoucí JTS
email: navratilova@crr.cz
tel.+420587337710 
fax.+420587337717