Co je Interreg IIIA?

Interreg


Jednou z hlavních zásad Evropské unie je, že státní hranice by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněny izolací příhraničních komunit od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice a zároveň okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je iniciativa Společenství - INTERREG a její tři části: část A týkající se přeshraniční spolupráce, část B týkající se nadnárodní spolupráce a část C týkající se meziregionální spolupráce.

Zaměření programu IINTERREG IIIA Česká republika – Polská republika

Základním cílem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony.

§          zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice;

§          zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti;

§          zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti;

§          další sociální integrace česko-polské hranice.